Wiersze pochodzą z tomów Liebestod i Pred Nevidnim.

Ze słoweńskiego przełożył Szymon Kowalski.

Przed niewidzialnym

 

Zamykają oczy

przed niewidzialnym!

 

Gorzej jakbyś je wydłubał…

Zatem nie ma dla nich niczego,

co by było widoczne…

Brak śladów w lotach ptaków…

Nic…

 

Ale z twoim nagleniem,

droga, przywołałaś

stworzenie.

 

Nikt więcej nie może

zamykać oczu

przed niewidzialnym.

 

 

 

***

 

Tylko ten, kto jest nieśmiertelny,

może prawdziwie narazić się

śmierci.

 

Jeleń

prowadzi koźlę

przez moje oczy.

 

Świat nie jest w zagrożeniu.

Świat jest zagrożeniem.

 

 

 

Akteon

 

 1.

 

Ponieważ rzeczywistość

bardziej zależna

ode mnie

niż moje sny.

 

2.

 

Z racji że nie zważam

na to, co mówią ludzie,

ludzi najuważniej

słucham.

 

3.

 

Rzeczywistość

jest naga.

Bez grosza.

Naga.

 

4.

 

Szczęśliwy,

kto w tym

rozpozna

nagość Bogini.

Diana!

 

5.

 

Moje ciało jest moim

czynem.

 

 

 

Religia

 

Patrzcie, słońce! Cesarz Julian

ujrzał w nim boga.

Inni widzieli bałwochwalstwo.

Nie widzieli słońca.

Rozrywało się jego serce.

Patrzcie, słońce! Wykrzyknął,

gdy słońce ukryło się

za budowlami i górami.

Rzekł: Czy kiedykolwiek zniknęło?

 

 

 

Historia

 

Bogowie nakazują mi, bym wszystko

oczyścił… To wystarczyło ludziom,

by on, cesarz, który tak ogłosił,

zyskał przydomek Apostata.

 

Hekatomby, hekatomby…

Wierzył, że jest to

nadal stała ofiara.

A kapłan, który zarzynał woły, przeczuwał:

Wciąż jeszcze mogę je zabić.

Lecz nie będą one mogły być

prawdziwie ofiarowane.  

 

Jakież przerażenie go ogarnęło,

cesarza: nad wszystkimi ofiarami

nieśmiertelni bogowie

umierają z głodu.

 

 

 

***

 

Jeśli dom ma zostać postawiony

tylko na tysiąc lat,

jest to nieprawdziwe.

Oto kwitnące drzewo! Każdy kwiat

jest na wieczność.

 

 

 

***

 

Od starego biskupa w złotym ornacie

wiem, że złote kadzielnice

są stworzone po to, by mogły

ogrzać martwe dłonie.

 

 

 

Nocna podróż

 

Rzeka bez wody!

Rzeka nie potrzebuje wody!

 

Daleko, daleko stąd

pisał samuraj:

 

Kiedy nie było wody

do rytuału

oczyszczania,

 

wodę

zastępowano śmiercią.

 

 

 

***

 

Pragnienie zniesienia cierpienia

prowadzi do rzezi.

 

Tylko szacunek

niepojętej

tajemnicy cierpienia

chroni nas przed rzezią.

 

To właśnie dlatego katedry mogą stać

wbrew wszystkim prawom statyki.

 

Nawałnice obmyły najwyższe Słońce.

 

 

 

***

 

Zapłacić mogę tylko tym, co nie podlega wymianie.

 

Zawsze tylko tym samym.

 

Twarze odlepiające się od ciał!

 

Nie powiedziałem ci, żebyś nie zabijał.

Powiedziałem, że nie musisz.

 

 

 

***

 

Liturgiczne szaty.

Liturgiczna nagość.

 

Pies

zawsze powie to,

co myśli.

 

Dzwon

milczy

do Zmartwychwstania.

 

 

 

Ceremoniał

 

Wszystkie te namiętne, niecierpliwe gesty,

które nie mają własnego miejsca,

wszystkie przerwy, uchybienia –

wszystko to był Ceremoniał.

 

Cały Ceremoniał – to były

namiętne, niecierpliwe gesty,

które nie mają własnego miejsca,

przerwy, uchybienia – wszystko.

 

 

 

Wykształcenie

 

Zburzenie muru, który was dzieli

od twojego obrazu.

 

Czy to odszczepienie?

Czy to taniec?

 

Czy to tortura?

Czy to taniec?

 

Eia eia alalà!

Ototototoi popoi da!

 

Mur? Jaki mur?

Patrz, Seneka wychował Nerona.

 

 

 

Konx Om Pax

 

Nie niszczmy wałów.

Zjadłem bęben i wypiłem cymbały.

Dwa ostatnie westchnienia w pierwszym śniegu.

Gdy to mówię, koń rży podwójnie.

 

 

 

 

 

 

W lewym zakręcie Oratio, w ciemną alejkę, między ceglanymi murami?

Pierdolić dynastie, cesarzy, autarchów, gospodarzy i dyktatorów! Kolczuga się śmieje. Nie założę jej. Pierdolić brodacza!

Pamiętajmy jednak o dwóch świętych figurach noszonych na barkach strażaków w trakcie procesji.

Szymon