Szymon Kowalski – urodzony w roku dotarcia do Ziemi promieniowania z powierzchni gwiazdy neutronowej SGR 1806-20. Pochodzi z obszarów przebywania czerwonego nadolbrzyma Antares. Targuje się z kupcem, miesza błyski z ziarnem.

Jakub Grabiak – urodzony podobno w 2002. Adept Abrahama Ben Abulafii, poeta, tłumacz. Laureat konkursów.

Julek Rosiński – taki zakręcony chłopak, że nie dosłał biogramu kolegom na czas.

Karolina Polakczyściła kamień o kamień i teraz ma cierpkie dłonie; w wolnym czasie turla fenkuł wzdłuż izby.